• 21. december 2018
  • SEO

Danske SEO Faktorer anno 2018: Hvad giver top placeringer i Google?

Hvilke ranking factors har en stærkt lineær sammenhæng med top placeringer i Google DK? Få svaret nu.

Ranking factor korrelationsstudier har i årevis banet vejen for mere data drevet SEO arbejde.

Korrelationer fortæller ikke en entydig historie og skal fortolkes med et gran salt, men de giver mulighed for at få et indblik i hvilke træk, spor og karakteristika siderne i toppen af Google deler.

Herunder kan du se korrelationerne fra min danske analyse:

Danske rankings factors 2018 blog post

 

Der er et par ting som for mange vil kræve forklaring.

Korrelationer med negativt fortegn (altså en minus “-” korrelation”) er typisk de gode. Hvorfor det? Fordi man ønsker lave placeringer i Google – jo tættere på 1 desto bedre. Man ønsker at gøre mere af noget for at få ens placering i Google til at falde fra eksempelvis 10 til 1. Man ville eksempelvis gerne skrive mere tekst i håb om at ens placering bliver bedre (lavere).

(log) er logaritmen af variablen. Det minimerer spredningen og skævvridningen af data, hvorefter det oftest bliver lettere at identificere systematiske mønstre i dataen.

De 3.350.000 datapunkter

Søgeordene

Disse data er indsamlet ved semi-manuel udvælgelse af 1.000 større danske søgeord. Cirka 400 af de 1.000 søgeord er to ord mens de øvrige 600 blot er et enkelt ord. Derudover kan det tilføjes at det gennemsnitlige søgeord i vores danske søgeordspulje har 2.200 månedlige søgninger, hvilket som udgangspunkt i det danske marked er et rigtig højt gennemsnit for en analyse.

1.000 søgeord med hver 50 sider med hver 67 variable giver et samlet datasæt på over 3 millioner datapunkter (3.350.000).

Søgeordene som blev udvalgt spænder fra lån til sygdomme og rejser. Det er således ikke alle disse søgeord som har tårnhøj konkurrence. Søgeord omkring lån oplever utrolig intens konkurrence. Selvom andre søgeord, som diskusprolaps, er værdifulde og interessante, så er konkurrencen trods alt ikke på niveau med lån, a-kasse, bredbånd og forsikringer. Slutteligt, så har omkring 60% af søgeordene natur af en transaktion mens 40% er tættere den informative intention. Der er ikke navigationssøgninger (herunder brand) med i datasættet, idet brandsøgeord har en helt anderledes dynamik samt er mindre interessante.

Variablene

Processen startede med identifikation af de udvalgte 1.000 søgeord. Dernæst fandt jeg via Rank Tracker de 50 bedst placerede URL’er for hvert enkelt søgeord. Dernæst begyndt den reelle dataindsamling af variable for disse sider.

Crawling af hvert enkelt underside giver en del variable som eksempelvis title tag, H1 og antal ord (med forbehold for javascript udfordringer i Screaming Frog). Dernæst er alle disse sider via API blevet matchet i linkdatabaser som Majestic og Ahrefs. Derudover mod API’er som kunne beregne scorer for læsbarhed og lignende.

Dernæst ligger der en stor opgave i at kode lidt logik ind i en række variable. For eksempel, kode en variabel som tæller hvor mange gange søgeordet blev brugt i teksten (søgeordsbrug). I den forbindelse også hvor mange gange i teksten der stod henholdvis brugte og biler når søgeordet er brugte biler (kombineret søgeordsbrug). Hvor mange % af teksten som udgøres af søgeordene (søgeordsdensitet).

Variable som H2 indeholder søgeord kigger på om søgeordet står i en H2 overskrift. Hvis søgeordet er to ord, så kan svaret både være ja, opdelt og nej. Ja, hvis søgeordet står præcist som det står skrevet. Opdelt, hvis begge søgeord er inkluderet men ikke står sammen som i det faktiske søgerod. Nej, hvis et eller begge ord mangler. Denne variable kigger naturligvis ikke på synonymer eller forskellige bøjninger – så intelligent er den ikke.

Det spørgsmål den besvarer er således hvorvidt det er vigtigt at man fokuserer snævert på ét søgeord eller kan skrive mere naturligt. Hvis Google ikke kræver et søgeord, men godkendte alle synonymer, så var det pr. definition unødvendigt at arbejde med specifikke søgeord. SEO har bestemt flyttet sig i en mere cluster, topic og intent retning, men vi er der bare ikke endnu – slet ikke i Danmark.

Eksempel: Google Keyword Planner har slået søgevolumen sammen for bil, en bil, bilen, biler, bilerne og faktisk også billerne (hvilket er meget sjovt). Google vil altså gerne have os til at forstå at det er “samme” søgning. Men søgeresultater varierer fra flere af ovenstående søgninger, hvorfor Google ikke selv vurderer at resultaterne bør være de samme.

Korrelationer og den halve sandhed

Som jeg skrev i indlægget om 5 gode grunde til at “søgeord i title tag” ikke er vigtigt, hvor jeg fremlægger en del dokumentation for at heller ikke søgeord i title tag er vigtigt længere, så er korrelationsstudier langt fra perfekte.

Man kan ikke drage kausale konklusioner fra dem idet de kun indikerer en sammenhæng, ikke om det ene forårsager det andet.

Dertil er der en udfordring med afhængige variable. En lang tekst har typisk flere billeder, er det så mængden af ord eller billeder som potentielt giver en positiv gevinst i Google? Det kan man adskille ved multiple regressionsanalyser, men det er ikke nemt og jeg har oplevet at resultaterne er sparsomme (en utrolig lav forklaringsgrad).

I artiklen Einstein ville græde hvis han mødte nutidens SEO eksperter taler jeg om hvordan mange af de tiltag som sandsynligvis har størst effekt er nogle vi har utrolig svært ved at måle. Uden at kende til SEMRushs dataindsamling og studie metode, så fremhæver de netop at direkte besøg til hjemmesiden, tid brugt på siden, sider pr. besøg og bounce rate er nogle af de stærkeste faktorer.

Det er ikke nemt. Korrelationsstudier fortæller således ikke en entydig sandhed, men er et værktøj du bør bruge til at få indikatorer for en række SEO tiltag.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

FORFATTEREN

Christian Højbo Møller

Christian er i dag Digital Konsulent i NoA Connect, hvor han rådgiver store danske virksomheder inden for stategi, data, teknologi og marketing... læs mere

Connect på LinkedIn eller send en besked.

Lignende artikler

Search forudsigelser for 2020

7 Google Search Forudsigelser Du Skal Forvente i 2020

"The future influences the present just as much as the past" - Friedrich Nietzsche
backlinks SEO

3 Afgørende facts om backlinks som 95% af alle SEO specialister overser

Ganske få der arbejder med SEO har, som jeg oplever det, forstået disse grundlæggende facts om links. Nogle få har internaliseret det, men glemmer dem (forståeligt) ofte i branche-støjen.

Identificer din North Star KPI og få mere succes og growth i dine teams

KPI’er og målsætninger er altafgørende for at forventningsafstemme, motivere dine teams og måle på effekten af jeres væksttiltag.

Har du spørgsmål?

  1. Pingback: Content Marketing | Find vej til Googles hjerte i content-junglen

    • Henrik Larsen
    • 15. januar 2019
    Svar

    Imponerende. Det er rigtig fint at se du går til stålet med data i hånden!