Skjulte SEO tekster kan stadig være et legitimt SEO hack

Hvad får man ud af et SEO eksperiment med 20 hjemmesider, 4 forskellige tiltag og en dårlig statistikker? Nogle grove antagelser og forudindtagede konklusioner.

Jeg læste for nylig denne artikel på RebootOnline skrevet af Shar Aharony.

Han og hans team har lavet et meget veldesignet SEO eksperiment, men hvis du spørger mig, så undlod de at fokusere på nogle afgørende detaljer. På den baggrund endte de med at konkluderer ting selvom data ret tydeligt var insignifikant.

Dernæst blev disse opdagelser spredt af Rand Fishken, en af verdens største og mest kendte SEO specialister, i en af hans udgaver af Whiteboard Friday.

Det betyder at tusindvis af mennesker har læst, hørt og set den artikels budskab.

Selvom deres eksperiment var godt designet, selvom formålet var at skabe nye indsigter omkring et emnet og selvom eksperimentet faktisk gav værdifuld indsigt, så mener jeg stadig at…

Aharony og hans team kun fremlagde den ene side af historien.

Derfor føler mig nødsaget til at bidrage med mine holdninger til eksperimentet.

Hvordan var eksperimentet designet?

Shar og han team købte 20 nye domæner som aldrig tidligere havde været registreret. De fandt på et gibberish søgeord (“andefabriles”) som ingen side på internettet tidligere have brugt.

Derefter opsatte de hjemmesider på disse domæner. Hver side fik en smule individualisering, men de tog hensyn til både brug af søgeord, antal af ord og placeringen af søgeordet.

Note: De små forskelle i sideopbygning samt tekst kunne potentielt godt have spillet ind i resultaterne af eksperimentet, men det er sjældent muligt at korrigere for alt. De valgte at inkludere små forskelle på hjemesiderne for at reducere det digital fodspor (læs: så Google ikke opdager det) og det valg kan man sagtens argumentere for.

Ydermere havde de opdelt de 20 domæner således:

  • 5 hjemmesider med teksten helt synlig
  • 5 hjemmesider med teksten delvist skjult med CSS
  • 5 hjemmesider med teksten delvist skjult med Javascript
  • 5 hjemmesider med teksten delvist skjult med Textarea

Slutteligt er formålet således, at overvåge hvordan placeringerne i Google for disse 20 hjemmesider bevæger sig for søgeordet “Andefabriles”. Man ønskede at undersøge om nogle af disse ‘typer’ af hjemmesider performer bedre eller dårligere end andre.

Rigtig godt design og et fedt eksperiment.

Hvad viste undersøgelsen?

I artiklen skriver de: “The experiment clearly demonstrates Google’s preference for visible text. The experiment showed Google algorithms clearly gives less weight to text hidden via CSS and JavaScript.

Jeg forstår godt hvad de mener, og jeg forstår godt hvordan de kan få det indtryk, men de skriver det som et faktum – det er det ikke.

Data antyder den fremlagte pointe, men variansen i data er alt for stor til at konkludere noget.

Deres datasæt, jf. deres artikel og vedlagte bilag, inkluderer 139 dages overvågning af søgeordet og hjemmesidernes placering i Google.

Jeg har tilladt mig at lave lidt statistisk arbejde på deres data.

Hvor mange dage ud af de 139 ville du tro, på baggrund af deres udtalelse ovenfor, at én af de 5 hjemmesider med helt synlig tekst var den bedst placerede af de 20?

Svaret er spinkle 48 dage.

Lige i hælene på hjemmesiderne med helt synlig tekst finder vi siderne med delvist skjult tekst (som fremover kaldes CSS hjemmesiderne) og lige bag dem finder vi Javascript hjemmesiderne. Langt bag dem alle finder vi siderne som gjorde brug af Textarea. Denne statistik alene viser ikke, at deres pointe er invalid, men det understøtter min pointe om at variansen i data er for stor til at konkludere noget med den vished de gør.

Hidden text days in the lead

Jeg antyder således, at der er en god chance for at deres data er tilfældige – et tilfælde. Hvis de kørte eksperimentet igen er det plausibelt at de ville finde helt andre resultater.

For at understøtte det argument yderligere er vi nødt til at tale om varians i form af standardafvigelser. Herunder har jeg beregnet og lavet en tabel hvor vi kan se de 20 hjemmesider rangeret efter gennemsnitlig placering i Google over de 139 dages data.

Her kommer det også til udtryk, at selvom Textarea hjemmesiderne kun var bedst i 8 af de 139 dage, så er det faktisk 3 Textarea hjemmeside som har haft den bedste gennemsnitlige placering over de 139 dage. Hvilket naturligvis illustrerer den store tilfældighed og varians i data, som jeg henviser til.

Statistics for js css textarea

Som du kan se af ovenstående tabel så performede Javascript- og CSS hjemmesiderne dårligt. Men hvis du køber den konklusion, så er du også nødt til at købe en konklusion om, at det sikreste og bedste valg i gennemsnit (både grundet gennemsnit og standardafvigelse) er at bruge Textareas på sin hjemmeside.

Man kan ikke bare vælge hvilken data fra samme datasæt man vil tro på.

Virker det logisk at textarea skulle være det bedste? Det er i hvert fald et paradigme. Hvorfor skulle textarea performe bedst så sjældent, men i gennemsnit være en super stabil løsning? Ydermere giver textarea sandsynligvis den dårligste brugeroplevelse af de 4 løsninger der testes. Data virker mere og mere usammenhængende.

Derudover er standardafvigelserne for høje ift. middelværdierne til at man kan konkludere noget med nogen form for sikkerhed (selv med en power på 20 hjemmesider):

Combined statistics

Hvis du har erfaring med statistik bliver det i ovenstående tabel meget tydeligt, selv uden en matematisk/statistisk hypotesetest, at standard afvigelserne er alt for høje til at middelværdierne ikke vil overlappe. Det betyder helt simpelt at data ikke er signifikant.

Vi kan ikke konkludere at hverken textarea- eller synlig tekst hjemmesiderne er bedre end hverken Javascript- eller CSS hjemmesiderne. Vi kan faktisk ikke konkludere noget som helst alene på baggrund af denne data.

Forfatterne er dog i deres gode ret til at indikere at CSS hjemmesiderne ser ud til at performe dårligt. Så bør man dog også fortælle, at det tyder på at textarea er den sikreste løsning når man designer og indretter sin hjemmeside i forhold til SEO. Slutteligt bør de kun antyde det – det kan ikke fastslås ud fra disse data.

Hvad med skiftet til et mobile first index?

Gary Illyes, som arbejder for Google, har udtalt at skjult tekst på mobile devices er okay fordi det understøtter en god brugeroplevelse. Hvordan Google præcis vil vurdere delvist skjult tekst er uvist. Det virker dog plausibelt, at Google i takt med deres mobile indeks bliver nødt til at give mere værdi til tekst placeret i accordions, tabs og andre af den slags løsninger.

Gary Illyes har sagt at delvist skjult tekst på mobil vil give fuld værdi i det kommende mobile indeks.

Konklusion

Det er min holdning, at både Shar Aharony og Rand Fishken har tolket data forkert i forhold til hvad der kan konkluderes. Deres argumentation og narrativ er absolut plausibelt, men hele pointen i disse avancerede eksperimenter/studier er at angribe SEO på en videnskabelig og evidensbaseret måde – det har de ikke gjort. Jeg er sikker på, at både Rand og Shar ville give mig ret i præmissen og hensigten med disse eksperimenter omend vi er uenige om tolkningen af resultaterne.

Selv når Rands Eksperimentgruppe laver undersøgelser er de inkonklusive fordi Googles virken er mystisk. We have utrolig god grund til at tro, at nogle typer af skjult tekst i gennemsnit virker dårligere. Google har også eksplicit udtalt det. Men det forbliver et faktum at vi ikke ved det.

Vi ved sjældent noget med sikkerhed når det kommer til organisk optimering i Google. Når vi endelig ved at noget virker med en stærk vished, så ved vi sjældent præcis hvor stor effekten er i den pågældende situation. Vi ved nogle ting virker godt, og på et kontinuum fra dårlig til god ved vi cirka hvor mange SEO overvejelser ligger (en god SEO specialist gør i hvert fald). Disse indsigter finder vi ofte i korrelationsstudier og regressionsmodeller.

P.S. Hvordan tester du om din tekst får fuld værdi

Google har tidligere udtalt at skjult tekst får mindre værdi. Shars eksperiment antyder det samme, så hvordan tester du det?

Kopier en sætning eller to fra dit site (link til den side jeg bruger som eksempel) og søg på hele den kopierede tekst i Google.

Sådan her ser det ud når jeg søger på noget af den synlige tekst:

Obviously visible text

Sådan her ser det ud når jeg søger på noget af den skjulte tekst fra præcis samme URL:

Hidden text not fully indexed

Bemærk forskellen og træn dit øje, så kan du hurtigt teste om din skjulte tekst bliver devalueret af Googles bot.

Man kunne måske tro at forskellen er et tilfælde – det er det ikke. Du kan selv teste det. Dette har været en sikker måde at teste ‘skjult tekst løsninger’ i mange år.

Jeg finder det i øvrigt også bemærkelsesværdigt, at jeg efter dialog i kommentarsporet, opdager at Shar slet ikke kender ovenstående test teknik.

P.S.S. Du kan kode din skjulte SEO tekster uden Google ser det

Det er uvist for mig om Shar og hans team ved dette, eller besluttede at vende det blinde øje til, men man kan kode sin hjemmeside på nogle unikke måder, så Google ikke forstår at din skjulte tekst er skjult. Således får man fuld værdi for sin tekst, uden at skulle vise sin tusind ord lange tekst til ens besøgende.

FORFATTEREN

Christian Højbo Møller

Christian er i dag Digital Konsulent i NoA Connect, hvor han rådgiver store danske virksomheder inden for stategi, data, teknologi og marketing... læs mere

Connect på LinkedIn eller send en besked.

Lignende artikler

Search forudsigelser for 2020

7 Google Search Forudsigelser Du Skal Forvente i 2020

"The future influences the present just as much as the past" - Friedrich Nietzsche
backlinks SEO

3 Afgørende facts om backlinks som 95% af alle SEO specialister overser

Ganske få der arbejder med SEO har, som jeg oplever det, forstået disse grundlæggende facts om links. Nogle få har internaliseret det, men glemmer dem (forståeligt) ofte i branche-støjen.

Identificer din North Star KPI og få mere succes og growth i dine teams

KPI’er og målsætninger er altafgørende for at forventningsafstemme, motivere dine teams og måle på effekten af jeres væksttiltag.

Har du spørgsmål?