En Stormesters Google Guide Til

CTR for SEO

af Christian Højbo Møller

Hvis du har bevæget dig i SEO branchen de sidste par år, så ved du at CTR er hammer vigtigt. Det er afgørende, og bliver kun endnu vigtigere i fremtiden. Til gengæld er der et hav af CTR relaterede spørgsmål, som næsten ingen har besvaret.

Kapitler i guiden

Kapitel 1 Hvad er CTR?

Hvad er det overhovedet? Hvor og hvordan kan du finde dette magiske tal? Hvilke begreber skal du kunne?

Kapitel 2 Betyder din CTR noget for SEO?

Man får mere organisk trafik ved en høj CTR, men giver det mon også bedre placeringer i Google?

Kapitel 3 Hvilken CTR kan du forvente dig?

Find den CTR som du i virkeligheden burde få på den position du har i Google i dag. Det er din målestok.

Kapitel 4 SEO aka. Click Through Rate Optimization

Alle de SEO tiltag du laver for at få mere organisk trafik, er et forsøg på at få en højere CTR. Alle tiltag.

Kapitel 5 Sådan analyserer du din CTR performance

Du vil gerne vide om din nuværende performance er dårlig, okay eller god. Sådan finder du ud af det.

Kapitel 6 Maskinen som laver CTR analysen for dig

CTR analysemodellen, som jeg har bygget, gør det hele nemmere, hurtigere og bedre. Du får den gratis.

Kapitel 7 Når du har opdaget dårlig performance

Lær at forstå brugerens intention. En analyseproces som går forud for optimeringsarbejdet.

Kapitel 8 De 4 veje til kan optimere af din CTR

Alle de SEO tiltag du laver for at få mere organisk trafik, er et forsøg på at få en højere CTR. Alle tiltag.

Kapitel I

Hvad er CTR?

CTR er en forkortelse for click through rate.

Det benyttes i mange forskellige kontekster. Både i relation til Adwords, SEO, Facebook, Programmatic Video, Display...

Ja, faktisk alle typer af digital annoncering.

Inden for SEO handler det om hvor mange som klikker på dit søgeresultat.

CTR i gamle dage
Google søgning fra 2011 med dertilhørende CTR rater ift. placering.

Din CTR, som man også kunne kalde klikraten, udregnes ganske simpelt ved at dividere mængden af kliks med mængden af impressions/visninger du har fået.

Til højre (ovenfor på mobil) kan du se et fedt eksempel fra 2011. Dengang så Google noget anderledes ud og man fik hele 41% af trafikken ved at ligge i toppen. Det gør man kun sjældent i dag.

Hvor og hvordan kan du finde dette magiske tal?

Det eneste sted er i Google Search Console (tidl. Webmaster Tools).

Search Console er et værktøj, som Google stiller gratis til rådighed for alle hjemmesideejere. Hvis du ikke allerede har oprettet en konto og verificeret dit website, så gør det nu! Det er guld værd.

Begrebsoversigt

Er du ikke en stormester til SEO endnu, så frygt ej. Herunder kan du finde en oversigt over de fagspecifikke begreber der benyttes i denne guide.

 • SEO = Søgemaskineoptimering
 • CTR = Click through rate
 • Relativ CTR = Click through rate ift. rank
 • Rank = Placering i Google
 • Clicks = Klik fra en bruger i Google
 • Impressions = Antallet af visninger af ét søgeresultat eller en annonce
 • Average rank (for ét søgeord) = Summen af ens placering / impressionsEksempel: Average rank = SUM(5+4+5+6+7+5) / 6 = 5,3
 • Snack pack = Lokale søgeresultater med kort præsenteret af Google
 • Shopping ads = Googles visning af produkter direkte i søgeresultatet
 • Featured snippet = Fremhævning af et “svar” til søgningen

Tip: Det er relativ CTR som virkelig er afgørende

Det er i sig selv ikke vigtigt hvad din absolutte CTR måtte være - eksempelvis 6% (6 kliks på 100 impressions).

Kapitel 2

Betyder din CTR noget for SEO?

Hvis du får en højere CTR, så betyder det, at der er flere der klikker på dit link og besøger dit site.

Derfor vil det altid være fordelagtigt, at forøge din click through rate, idet det vil gøre at du får endnu mere ud af dine placeringer i Google.

Hvis du eksempelvis tager et søgeord med 2.200 månedlige søgninger. Går du fra at have en click through rate på 6% til 8,5% er din organiske trafik, fra det søgeord, steget med 41,7% fra 132 til 187 besøgende om måneden.

Spørgsmålet er om en højere CTR giver bedre placeringer i Google?

Når du stiger fra position 4 til position 3 i Google, så begynder du at få flere kliks og en højere click through rate. Det skyldes  at jo højere du ligger desto flere kliks får du i gennemsnit. Derfor vil denne stigning i CTR med al sandsynlighed ikke påvirke din placering. Den er helt forventet.

Hvis du derimod får optimeret og hævet din CTR fra 6% til 9% på samme position, så er det meget plausibelt, at det sender et signal til Google om brugerne kan lide netop dit søgeresultat.

Google vil ofte krediteret et så tydeligt signal om brugerkærlighed med en bedre placering. Specielt hvis det søgeresultat, som ligger over dig i Google, får færre kliks end dig.

Det er således vigtigt når du skal arbejde med CTR, at se på din CTR i forhold til din placeringen - lad os kalde det relativ CTR.

Husk: Vær opmærksom på dine underperformere

Det er når du har en CTR der ligger over gennemsnittet (Google forventning til dig) for din placering, der virkelig er noget hente. Samtidig virkelig noget at tabe, hvis den ligger under.

Ads, shopping, featured snippets og snack pack

Placeringen af dit søgeresultat i Google påvirker din click through rate.

Det er eksempelvis meget sjældent (omkring 2%), som klikker på 10. resultat i Google, hvis der samtidig er et par top-annoncer. Hvorimod placering 1. ofte får 20-22% af trafikken.

Derudover er der nogle gange 4 adwords top-annoncer, Google shopping, featured snippets og snack pack, som skubber de organiske søgeresultater endnu længere ned.

På mobilen skal man ofte scrolle for overhovedet at kunne se den organiske førsteplads.

Kapitel 3

Hvilken CTR kan du forvente?

Der er en række værktøjer, som har adgang til utrolig meget data, som kan hjælpe dig med at få overblik over din CTR performance. Disse forskellige værktøjer kan give en fremragende indikator af hvad du kan forvente af trafik fra forskellige placeringer - afhængigt af hvor mange ekstra elementer og annoncer der er i søgeresultatet.

Sagen er at der er utroligt mange forskellige muligheder for hvordan et søgeresultat ser ud, som naturligvis vil påvirke CTR.

Hvis vi leger med 10 søgeresultater, google shopping, local snack pack, 1-4 ads og featured snippets, så giver dette 80 forskellige kombinationsmuligheder af søgeresultatet og dermed også en usikkerhed omkring hvilken CTR vi bør regne med.

Forsimplede modeller kan stadig give god indsigt

Du gør derfor klogt i at acceptere, at det er nogle lidt forsimplede modeller vi arbejder med, som ikke fortæller hele sandheden.

Forventet click through rate afhængig af placering

Herunder kan du se sammenhængen mellem CTR og din rank i Google.

Kapitel 4

SEO aka. Click Through Rate Optimization

Alle tiltag vi laver for at få mere organisk trafik er et forsøg på at få en højere CTR.

“Jeg troede det hele handlede om rankings?”

Det gør det faktisk ikke.. ikke direkte.

Rankings er en funktion inden for click through rate og ikke omvendt. De eneste to faktorer du skal kende for at kunne beregne kliks/trafik er impressions og CTR. Rankings fortæller dig ingenting i sig selv.

En side kan godt ligge nummer et uden at genere specielt trafik.

Verden hænger naturligvis sådan sammen, at bedre rankings giver højere CTR.

Derfor giver bedre placeringer i Google indirekte mere organisk trafik. Som billedet ovenfor illustrerer, så er click through rate en funktion af din placering i Google samt din relative performance.

Klikraten er dog kun interessant hvis der faktisk er nogen som søger efter de søgeord hvor brugerne klikker på dit søgeresultat.

Men... hvad styrer mængden af søgninger?

Søgninger kunne forklares som en funktion af stimuli og sæson. Det er én måde at sige på, at det er eksterne faktorer som behov, popularitet og alt muligt andet blandet sammen der styrer det. Det kunne også være vejret, som eksempelvis påvirker markedet for take-away og bilvask helt vildt meget.

Store kampagner
Store TV kampagner kan have store midlertidige effekter på et brands CTR.

Store kampagner er undtagelsen

Overordnet set anser jeg det som en utrolig svær, og tilnærmelsesvis umulig, opgave at styre hvad folket søger på i Google.

Men hvis man eksempelvis er et stort forsikringsselskab og kører en stor TV kampagne for cyber security, så er det meget plausibelt, at reklamen øger mængden af søgninger på ens brand samt efter cybersecurity generelt i, og kort efter, kampagneperioden.

Derfor er det indlysende, at for at få mest muligt ud af TV-kampagnen, så skal man optimere sine søgeord og placeringer i Google forud for store aggressive kampagner inden for en produktkategori.

Størstedelen af den gruppe, som bliver stimuleret af en reklame har kun såkaldt “product recall” og ikke “brand recall”. De kan altså kun huske, at nogen har tilbud på erhvervsforsikringer - ikke om det var Alka, Codan, Tryg eller If som tilbød det.

Derfor går de naturligvis på Google og søger generisk efter produktet eller servicen.

I den situation vil man gerne være til stede i Google!

Kapitel 5

Sådan analyserer du din CTR performance

Du vil gerne vide om din nuværende performance er god eller dårlig.

CTR i gamle dage
Konkurrenceintensiteten ift. Adwords varierer meget.

Processen for at identificere din performance starter med at du udvælger et specifikt søgeord. Dernæst finder du det søgeord i Search Console og noterer sig visninger, kliks, CTR og gennemsnitlig placering.

Lad os antage, at du i gennemsnit ligger nr. 6,8, som vi runder op til 7. Dernæst vurderer vi hvor høj konkurrencen og interessen er for søgeordet ift. adwords for at vurdere om vi skal forvente om der ligger en, to, tre eller fire annoncer over søgeresultater i Google.

Nu har du disse tre afgørende datapunkter; CTR, afrundet gennemsnitlig placeringer i Google og, slutteligt, forventet mængde adwords annoncer.

Så kan vi slå op i det jeg kalder en CTR Tabel.

Du kan se den her ved siden af (nedenfor på mobil). Det er en simpel tabel med mængden af annoncer som kolonner og placering i Google som rækker. Find den rigtige celle og vupti, nu har du et sammenligningsgrundlag for din click through rate.

For at fortsætte eksemplet, så lad os antage, at vi udover en gennemsnitlig placering på 7 forventer 2 annoncer for det søgeord.

Vores benchmark klikrate er således 3,67%.

Nu er det interessant for dig, at sammenligne din CTR med dette benchmark for at identificere om du umiddelbart har en god, gennemsnitlig eller en dårlig performance.

CTR i gamle dage
Herover kan du se en tabel i forhold til forventet CTR.

Personligt benytter jeg denne opdeling:

 • Over 50% bedre = Awesome
 • Mellem 25 og 50% bedre = Good
 • Inden for +- 25% = Average
 • Mellem 25 og 50% ringere = Bad
 • Over 50% ringere = Terrible

Så hvis man i eksemplet havde en CTR på 3,14% så er det 16,88% dårligere ((3,14-3,67)/3,14*100) end den forventede klikrate for den givne placering, hvilket betyder at det er gennemsnitligt.

Når du begynder at få analyseret din CTR på tværs af dine søgeord får du et meget klart billede af, hvor du kan optimere din SEO performance.

Datamængden er afgørende

Mængden af impressions og kliks er afgørende. Hvis 1.000 har set et søgeresultat, så er det statistiske grundlag naturligvis langt, langt stærkere end hvis 14 personer har set et søgeresultat.

Forsimplede modeller kan stadig give god indsigt

Du gør derfor klogt i at acceptere, at det er nogle lidt forsimplede modeller vi arbejder med, som ikke fortæller hele sandheden.

Det er med andre ord nødvendigt, at forholde sig til om ens klikrate er retvisende eller et resultat af tilfældighed. Den skal helst være baseret på en vis mængde impressions og kliks alt afhængig af ens placering.

Bare rolig. Det tager CTR analyse værktøjet, som du får senere i guiden, højde for.

Læs mere om analysebegrænsningerne

Det kan naturligvis give god mening, at søge på Google og se hvor mange Adwords annoncer, der fremgår af søgeresultatet. Men Adwords er ikke en statisk størrelse - slet ikke i moderne tider med flere datakilder samt klogere budjustering.

Faktorer, som tid på døgnet, dag på ugen, dag på måneden, din lokation, vejret og din tidligere adfærd på nettet er potentielt alt sammen afgørende for om du ser 0 eller 4 annoncer når du test-søger.

Derfor er modellen langt fra perfekt. Den antager mængden af annoncer, og den antager en gennemsnitlig klikrate, som er baseret på markedet som helhed - ikke deres branche.

Til gengæld er dette i dag den eneste skalerbare metode, der er tilgængelig.

Kapitel 6

Tool: Analyser CTR for alle søgeord på én gang

Hvis du er rigtig god, så har du arbejdet med CTR på den måde, som forrige kapitel gennemgår.

Grunden til at det gav god mening at inkludere en guide til manuel beregning, er fordi en bedre forståelsen af processen øger den generelle forståelse for hvad analyseværktøjet giver dig.

For nogle år siden blev jeg træt af den manuelle og tidskrævende proces. Dertil var det fortvivlende hvor lidt overblik og indsigt man egentlig fik.

CTR analysemodellen, som jeg har bygget, gør det hele nemmere, hurtigere og bedre. Du indsætter din data og så laver den alt benarbejdet for dig - med det samme. Det giver dig samtidig mulighed for at korrigere for statistisk sikkerhed, performance og lignende.

Så lad os få dig op at køre med det samme.

Få CTR værktøjet helt gratis nu

Du kan helt frit vælge om du samtidig vil på mit nyhedsbrev, eller bare have din bonus.

Få CTR værktøjet helt gratis nu

Du kan helt frit vælge om du samtidig vil på mit nyhedsbrev, eller bare have din bonus.

Lav din egen kopi af regnearket

Når du har åbnet den skabelon jeg har lavet, så skal du lave din egen kopi af arket. Det betyder du får din helt egen udgave.

Lav din egen kopi, således:

 1. Åben det ønskede dokument eller ark.
 2. Klik på “fil” i menuen (oppe til venstre) og klik dernæst “lav kopi”.
 3. Vælg hvad den ny-kopierede fil skal hedde og hvor på dit Google drev den skal ligge.
CTR i gamle dage
Her kan du se trin 1 til 5 for at få downloaded god søgeordsdata.

Træk data fra Search Console

Hop ind i Search Console (tidl. Webmaster Tool) og find den konto, hjemmeside eller virksomhed, som du gerne vil lave en bulk CTR analyse for.

Åben den rigtige konto og naviger til afsnittet performance.

Klik på  total clicks, total impressions, average CTR og average position, så du får alle de fire datapunkter. Følg dernæst de kliks, som står foreskrevet på billedet ved siden af (ovenfor på mobil).

 1. Gå til countries
 2. Vælg Danmark
 3. Gå til devices og vælg én
 4. Gå til queries
 5. Download rapport (til Google Sheets)

Når du har gjort dette, så åbner din browser automatisk dit nye Google Sheets dokument. Stil dig i A2 og marker alt nedenunder og alt til højre for. Med andre ord, kopier data uden overskrifter, ind i den retmæssige fane i CTR analyse skabelonen.

Sæt dine desktop data ind i fanen desktop, tablet data i tablet fanen og mobil data i mobil fanen. Klik på .gif filen til højre (nedenfor på mobil) for at se hvordan det kan gøres.

Nu gør CTR analyse skabelonen en masse arbejde for dig.

Det sidste du skal gøre er at gå til admin fanen. Her kan du indstille “How many ads do you expect in your industry?” og her skal du give et god bud på hvor mange top-annoncer og lignende, der typisk (i gennemsnit) er i din branche.

Hvis du laver opskrifter, så er det nok i snit nul, hvorimod det nok er 2 hvis du sælger dykkerudstyr og 4 hvis du er i forsikringsbranchen.

CTR i gamle dage
Herover kan du se en kort video (.gif) som viser hvordan du tager din data og indsætter den som "rå værdier" i arkene til dataindtastning. Klik for at se i stor.
CTR i gamle dage
Insights fanen i værktøjet.

Hvordan skal du bruge værktøjet?

Hvis/når du har indsat data for både mobil, tablet og desktop, så giver CTR-toolet dig en masse muligheder ud af fra din interessante data.

Start med at gå til fanen insights. Hvis du starter øverst fra venstre, så er der en oversigt over hvor mange af dine keywords, som performer henholdsvis awesome, good, alright, bad og terrible. Grunden til at det ikke giver 1000 søgeord er fordi der ikke er data nok til at bedømme performance for dem alle.

De næste to cirkeldiagrammer viser din fordeling af trafik og impressions på tværs af forskellige enheder (desktop, tablet og mobil).

Den fjerde illustration er din personlige CTR kurve - både en samlet som kigger på på tværs af enheder og hver enhed for sig selv.

CTR kurven er ofte stejlere på desktop

CTR kurven er ofte stejlere på desktop end på mobil og tablet. Det er således almindeligt at folk scroller dybere (og klikker mindre i toppen) på mobile og tablet, selvom det kan virke kontraintuitivt.

Den sidste illustration viser sammenhængen mellem CTR og placering. Husk på, at du kun har din egen data, hvorfor det er relativt sparsomt med mængden af data. Derfor er det ikke altid, at resultatet er meningsfuldt.

Til gengæld kan du oftest se en fin sammenhæng mellem, at de sider som har en god relativ CTR ofte har større sandsynlighed for at ligge i toppen af Google (se eksempel på billedet til ovenfor).

Insights fanen giver dig nogle sjove facts og en overblik over din data, men det er ikke særlig operationelt. Det er i fanen filter at det hele bliver mere konkret.

I filter fanen kan du vælge:

 1. Hvilken enhed du vil se (standard: all combined).
 2. Hvilken performance du vil se (standard: all of them).
 3. Hvor signifikante resultaterne skal være (standard: somewhat).

Herefter finder den de søgeord som passer på disse kriterier, hvilket giver dig mulighed for at se præcis hvilke søgeord du har en dårlig relativ CTR performance på. Det er nemt, hurtigt og giver et vanvittigt godt overblik.

Hvad skal du gøre først?

Jeg vil anbefale dig at starte med de søgeord som performer terrible og dernæst bad.

Det er ikke altid et problem at du performer dårligt på nogle søgeord. Man rangerer ofte på en række søgeord som hverken er en prioritet eller interessante for ens forretning. Dem kan du naturligvis bare gå uden om. De søgeord som du gerne vil til tops i Google på, som performer terrible eller bad, bør du arbejde med - øjeblikkeligt.

Evaluer dernæst dine gennemsnitlige søgeord. Kan du gøre noget bedre? Hvis ja, så arbejd med din CTR.

Når der er gået 3 måneder, vil jeg anbefale dig at køre CTR toolet igen. Evaluer og optimer. Du er (desværre) aldrig færdig.

Få CTR værktøjet helt gratis nu

Du kan helt frit vælge om du samtidig vil på mit nyhedsbrev, eller bare have din bonus.

Få CTR værktøjet helt gratis nu

Du kan helt frit vælge om du samtidig vil på mit nyhedsbrev, eller bare have din bonus.

Kapitel 7

Forstå først intentionen bag søgningen

Det første du skal gøre er at træde et skridt tilbage.

Mange vil øjeblikkeligt begynde at tænke i optimering, løsninger og lignende, men en smule mere analysearbejde kan i mange tilfælde gøre arbejdet nemmere og mere effektivt.

Forstå brugerens intention og behov

Hvad ønsker man at finde i Google når man søger på tøj? sko? forsikring? lån?

Det er langt fra altid åbenlyst og der er næsten aldrig kun et svar. Konteksten og betydningen varierer meget fra søgning til søgning.

Når det er sagt, så er det uendeligt meget nemmere at tolke det konkrete behov ved en søgning som “billige dykkerbriller til børn” end “dykkerbriller”. De kunne i teorien begge lede efter præcis det samme, men vi kan langt nemmere gennemskue behovet i det første tilfælde.

Hvordan man lærer at forstå intentionen?

Meget tydeligere intention ved long-tail søgninger

Desto mere long-tail (niche) søgningen er, desto mere deskriptiv og entydig er den som udgangspunkt. En fordel ved long-tail, disse længere søgeord, er oftest at man kan ramme sin målgruppe langt mere præcist. Ulempen er de færre søgninger pr. måned.

CTR i gamle dage
En søgning med mange forskellige intentioner.

Lav søgningen og tolk på resultaterne

Hvis du laver en søgning og finder en lang række forskellige resultater, så er det et stærkt tegn på at folk har meget forskellige intentioner bag den givne søgning.

Se eksempelvis se en søgning på “Ali” til venstre (ovenfor på mobil).

De første fire resultater handler om fire forskellige ting.

 1. Det første resultat er en shopping platform.
 2. Det andet resultat handler om bokseren
 3. Det tredje resultat handler om navnet.
 4. Det fjerde resultat handler om filmen.

Hvis alle, der søgte på “Ali”, ledte efter information om filmen, så ville toppen af Google være fyldt op med søgeresultater omkring filmen. Det er ikke tilfældet.

Således kan man konkludere, at hvis man er en streamingtjeneste som HBO, og ønsker at konkurrere på søgeordet, fordi filmen er i ens sortiment, så bliver det meget svært.

Størstedelen af de søgende leder nemlig efter shopping platformen, Aliexpress, eller en biografi om bokseren eller information og statistik om navnet. Således vil det være svært at opnå en høj CTR og dermed svært at rangere helt i toppen af Google.

Se søgeresultatet for "source code"  til højre (nedenfor på mobil). Endnu en potentiel tvetydig film søgning.

Source code er engelsk for kildekode og et utrolig velkendt begreb inden for programmering, webudvikling, SEO og lignende. Til gengæld handler søgningen i Google ikke primært om kildekode, men derimod om filmen fra 2011 med stjernen Jake Gyllenhaal.

Google gør et elendigt stykke arbejde, hvis den gennemsnitlige person, som søger på source code, scroller forbi søgeresultaterne med filmen og klikker sig ind på en side omhandlende kildekode. Google er dygtige - derfor ved vi at det ikke er tilfældet.

CTR i gamle dage
En søgning med én overskyggende intention - finde information om filmen.

Google analyserer vores brugeradfærd og bruger den i allerhøjeste grad til at optimere søgeresultaterne.

Ved at lave relevante søgninger, har du mulighed for at aflive mavefornemmelser, omkring hvad brugerne søger og potentielt at give dig indsigt til ikke at spilde energi og ressourcer på irrelevante søgninger.

Passer din side ikke med søge intentionen?

Lad os tage et eksempel med søgningen tøj.

Hvis du har en side eller en butik med herretøj, så bliver det tæt på umuligt at komme på side ét på Google. Det vil i hvert fald kræve en meget større indsats end for dametøjsbutikkerne samt de webshops, som har sortiment til begge køn.

Hvorfor hænger det sådan det?

Kvinder søger langt hyppigere efter tøj i Google. Så Google ved godt, at selvom søgeordet er ukønnet (tøj i sig selv indikerer ikke køn), så tilfredsstiller de langt flest ved enten at vise butikker, som tilbyder begge dele, eller butikker med tøj til kvinder.

Drop søgeordet, hvis intentionen ikke matcher din side

Hvis din side ikke matcher det, som brugeren ønsker at finde på den pågældende søgning, så bør du finde andre søgeord, som har et bedre match. Det er sådan man har skulle angribe SEO de sidste mange år.

Hvis man i dag laver en inkognito søgning på “tøj”, så er det disse sider som rangerer i Google:

 1. https://www.zalando.dk/toej/ (tøj til begge køn)
 2. https://nelly.com/dk/tøj-til-kvinder/tøj/ (side med dametøj)
 3. https://www.zara.com/dk/da/kvinde-nyheder-l1180.html (side med dametøj)
 4. https://www.magasin.dk/dame (side med dametøj)
 5. https://www.miinto.dk/guide-k (side med dametøj)
 6. https://www.ginatricot.com/cdk/da/kollektion/se-alt-toj/ccollection-cclothes-p1.html (side med dametøj)
 7. https://www.boozt.com/dk/da/toej-til-kvinder/toej (side med dametøj)
 8. https://dk.bonaparteshop.com/dametoej/ (side med dametøj)

Bemærk at søgningen ikke specificerer køn. Google ved dog, at størstedelen (ikke alle), der søger på tøj er kvinder. Derfor er side ét, med kun en undtagelse, fyldt med resultater, som linker til dametøj.

Det betyder også, at man som herretøjsbutik ikke vil få nogle kliks fra brugerne, deraf får man en lav CTR, derfor er/ligner man et dårligt søgeresultat i Google øjne, derfor får man ikke en god placering i søgeresultaterne og derfor får man ingen organisk trafik.

Kapitel 8

De 4 veje til optimering af din CTR

Nu har du brugt CTR analyseværktøjet og opdaget at du performer temmelig ringe på nogle søgeord. Derudover har du tænkt over den intention brugeren søger med.

Nu skal du vurdere hvorvidt, der er mulighed for en optimering (hint… det er det næsten altid).

Der er fire ting du kan dykke ned i for at optimere din fremstilling i Google:

1. Title tag

Dit title tag er afgørende fordi det skal trigger en interesse hos den søgende.

2. Meta beskrivelse

Meta beskrivelsen er der hvor du har mest spalteplads til at sælge din side til den søgende.

3. Struktureret data

Struktureret data kan nogle gange give afgørende visuelle fordele i søgeresultaterne.

4. Featured snippets

Optimering af indholdet mod featured snippets kan give dig en ekstra placering på side 1.

Som en alternativ nr. 5 på listen kan du arbejde med din landingsside. Man bør nemlig ikke lyve for sine brugere, hvorfor det i nogle tilfælde kan være fordelagtigt at optimere ens landingsside bedre i retning af den intention, som brugeren udviser.

Optimering af title tag og meta beskrivelse

Overvej eksempelvis om du kan bruge nogle af disse tips:

Tal har ofte en positiv effekt på CTR. Tal er iøjnefaldende og interessante. De får din tekst til at skille sig ud og det er afgørende for din klikrate.

Så, inkluder tal som eksempelvis årstal, rabatprocenter, antal varenumre eller lign. Det kunne eksempelvis eksekveres således:

 • 7 Overraskende råd til…
 • 2018s bedste oversigt over…
 • Vælg blandt 554 forskellige…
 • Spar 50% på…

Derudover er det ofte en god idé at bruge bydeform i din tekst. Således:

 • Få 7 overraskende...
 • Se 2018s…
 • Find 120 forskellige…

Derudover virker rabatter, gratis fragt og lignende tiltag naturligvis også. Du har god plads i din meta beskrivelse til at inkludere dine vigtigste USP’er for den søgende, som oftest er en potentiel kunde.

Mange er glade for at inkludere søgeordet i sit title tag. Det er også den letteste måde at sikre, at ens title tag med sikkerhed er en smule relevant. I dette indlæg kan du dog læse data indikerer at det muligvis er ligegyldigt og med al sandsynlighed ikke rigtig er vigtigt.

CTR i gamle dage
Inkluder dine virksomheds USP'er og sælg dit søgeresultat bedre.

I min optik er det klart vigtigste, at ens title tag er click worthy - altså en overskrift, som folk ikke kan lade være med at klikke sig ind på. Dernæst er det dit contents ansvar at holde den besøgendes opmærksomhed, og at dine besøgende gennemfører de mål du ønsker de skal på dit site.

Disse to ting er dog ikke gensidigt eksklusive, så man kunne godt skrive nogle drøngode title tag samtidig med at man husker at inkludere sit vigtigste søgeord. Personligt har jeg i mange år været fan af denne struktur:

[søgeord] • [bydeform] [tal] [fordel] [call-to-action] »

På den måde har jeg i årevis selv fulgt mange af mine “regler” for gode klik værdige titler.

Sælg dit søgeresultat - men gør det ærligt

Tip: Du skal naturligvis “sælge” dit søgeresultat for den søgende, men du bør aldrig misrepræsentere det faktiske indhold. Hvis en bruger klikker sig ind på din side og øjeblikkeligt går igen, så er det et signal til Google om at dit søgeresultat ikke tilfredsstiller brugeren.

Du vil gerne skille dig ud, men folk vil have omtrent det de plejer.

Hvis man skulle udfylde [variablerne] kunne det så således ud:

Bilforsikring • Få 10% rabat ved online bestilling lige nu »
Game of Thrones • Se alle 5 sæsoner i bedste kvalitet på HBO nu »
Familiebil • Få en gratis prøvetur i alle vores 6 fede modeller »
Parfume • Søg blandt over 100 parfumer og gode mærker her »
Surdejsboller • Få lækre boller på 25 min med denne nemme opskrift  »

Der er tusinde måder at skrive god title tags på. Ovenstående er blot én af dem og den model passer ikke altid. Desuden ville den stoppe med at virke hvis alle adopterede den.

Det handler jo om at skille sig lidt ud. Som man siger: “Same, same… but different”. Forsøg at skille dig ud, uden at det bliver for mærkeligt eller føles fjernt for den søgende.

Arbejd med struktureret data

Alternativt kan du arbejde med struktureret data for at få dit søgeresultat til at fremstå pænere, have stjerner, billeder, tilberedningstid, lagerstatus, pris eller lignende.

Der er mange forskellige måde at arbejde med struktureret data på, og denne guide vil ikke gå i detaljer med struktureret data. Men her er 3 af de  gode idéer.

Hvis du arbejder med en shop, så sørg for at bruge product reviews, lagerstatus og pris.

Hvis du arbejder med opskrifter, så sørg for at strukturere data omkring ingredienser, billede af retten, tilberedningstid og eventuelt kalorier.

Eksempel på en søgning hvor struktureret data er afgørende.

Hvis du er et almindeligt site, så er det en fed idé at kigge på aggregate rating, hvor dine brugere vurderer dit indhold, services eller lignende. Det er relativt nemt at manipulere, hvorfor Google nogle gange ser bort fra det. Lige så ofte virker det dog upåklageligt.

Dertil kan det for alle typer af sites være en fin idé at overveje, og/eller eksperimentere med brødkrummesti (bare fordi man har det på sit site, betyder det ikke at Google forstår det).

Opnå flere featured snippets

Den sidste løsning for at få en højere CTR, flere kliks og derigennem bedre placeringer er ved at optimere dit indhold mod featured snippets.

Featured snippets er, som det kort står fortalt i begrebsoversigten, når Google fremhæver et specifikt afsnit content som svar på den søgning brugeren lige har foretaget.

Herover ser du en featured snippet. Det giver bestemt ekstra kliks til vinderen.

Hvis man eksempelvis søgte i Google på: “Hvad er en forsikringspræmie?” Så kunne Google finde på at vise mig en kort beskrivelse fra en artikel direkte i søgeresultatet. Selvom dette tiltag fra Google umiddelbart mindsker mængden af kliks den gennemsnitlige bruger vil foretage, så øger det CTR for den artikel, som bliver fremhævet.

Så hvis du kan få din artikel til at blive valgt, så er det super nice.

Ligesom med struktureret data, kunne der skrives en helt stormester guide omkring hvordan man bedst mulig optimerer sit content mod featured snippets, men det hører ikke til i denne guide.

Opsummering af guiden (+ to-do list)

Du er nået til vejs ende. Denne guide er ikke svaret på alle CTR bønner, men den addresser en lang række spørgsmål, som der indtil nu ikke har været meget information omkring.

Til slut vil jeg give dig en operationel to-do liste som du kan tage udgangspunkt i:

 1. Læs guiden og forstå de informative kapitlers pointer.
 2. Udvælg 3 søgeord og beregn CTR performance manuelt. Det giver en indsigt i processen, som vil hjælpe dig med at forstå modellen i fremtiden.
 3. Brug CTR analyseværktøjet og evaluer din performance for de 1000 største søgeord du har i Search Console - på en gang.
 4. Find de søgeord som a) betyder noget for din forretning, og b) performer enten terrible eller bad.
 5. Brug blandt andet de tips og tricks jeg fremlægger i guiden til at optimere din CTR. Hvad end det er gennem optimering af budskabet i title tag og metabeskrivelse, struktureret data eller featured snippets. Du kan desuden finde andre gode guiden på nettet ved at Google.
 6. Gentag denne proces en 2-4 gange om året afhængig af behov, størrelse og indsats inden for SEO.

Du blev forhåbentlig en hel del klogere. Dertil får du sandsynligvis optimeret en masse søgeords CTR. Med de ord vil jeg takke af for den første stormester guide.

Jeg håber du har nydt og lært meget af denne guide.

Vil du anbefale denne stormester guide til nogen du kender?